Lesson Plan

Vg1 Samfunnsfag

Lese, oppsummere, diskutere/argumentere, gjøre interaktive oppgaver
Objectives

Læringsmål (som her er det samme som kompetansemål i LK06): "definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering"

Subjects
Social Studies
Grades 11
All Notes
Teacher Notes
Student Notes

1 Hjemmelekse før timen