We're retiring teacher-created lesson plans. Please save copies for your records. Common Sense digital citizenship lessons are here to stay.
Teacher-Created Lesson Plan

Trær i nærmiljøet (naturfag)

Løv- og bartrær
Tone M. K.
Classroom teacher
Fagerlund skole
Show More
My Subjects Math, World Languages
Objectives

Elevene skal lære navn og kjennetegn på trær. De skal lage en presentasjon med Book Creator.
Elevene skal analysere bilder og søke på internett for å finne svar.
Elevene skal forstå sammenhenger i naturen, og kunne sortere løv- og bartrær

Subjects
Science
Grades 4
All Notes
Teacher Notes
Student Notes

1 Fortest i Kahoot

Kahoot!
Free, Free to try, Paid

Fortest om hva elevene kan om trær.

2 Undersøkelse og artsbestemmelse

Elevene skal gruppevis bruke ipad til å ta bilder av trær, blader/nåler, frø/kongler/bær for så å finne ut hva treet heter. Bruker padlet-ressursen til hjelp.

3 Lage presentasjon som bok (Book Creator)

Elevene bruker appen Book Creator for å skrive fakta om 3-5 trær og bruke bildene de har tatt.

 

 

4 Etter-test

Kahoot!
Free, Free to try, Paid

Bruke spørsmålene elevene har laget til å lage en ny quiz i kahoot som gjennomføres.