Lesson Plan

Presentasjon av strykeinstrumenter

Gjenkjenne lyden av instrument og navngi dem
Objectives

Gjenkjenne lyden av instrument og navngi dem.

Subjects
Arts
Grades K
All Notes
Teacher Notes
Student Notes

1 Dataspill om strykeinstrumentene

Presentere instrumentene på powerpoint

Forklare hvilke instrument som lager lys og mørk lyd

Dele gruppen i 2:
 - Spill om strykefamilien
-  Ha datamaskin på prosjektor og la elevene trykke på de forskjellige instrumentene på dataen som lager lyd

Høre på musikk spilt av strykekvartett og harpe