Lesson Plan

Norsk

Digital studieteknikk
Gro T.
Classroom teacher
Kolvikbakken skole
Show More
My Grades 8, 9, 10
My Subjects World Languages
Objectives

Elevene skal oppøve kompetanse i å benytte digitale verktøy i sin læringsprosess. Elevene skal oppøve kritisk kompetanse i forhold til kildebruk. Lage gode nøkkelord som passer til emnet.

Subjects
English Language Arts
Grades 8
All Notes
Teacher Notes
Student Notes

1 Film om programmet Delicious.

Elevene ser en film i forkant av økten. Husk å legge ut filmen på Fronter.

Student Instructions

Elevene ser en film som gir dem en introduksjon i programmet Delicious, som vi skal bruke i vår læringsprosess. Denne filmen ser de hjemme dagen i forveien.

2 Refleksjon

Activity: Debating

Refleksjon i plenum rundt det vi har sett i filmen. Hvordan kan vi bruke dette i vår læringsprosess?

Student Instructions

Refleksjon i plenum rundt det vi har sett i filmen. Hvordan kan vi bruke dette i vår læringsprosess?

3 Undersøke

Elevene arbeider sammen med læringspartner og leter etter gode kilder de vil bruke i temaet store religioner i faget KRLE, ved hjelp av pc/nettbrett.

Student Instructions

Arbeid sammen med læringspartner og let etter gode kilder dere vil bruke i temaet store religioner i faget KRLE, ved hjelp av pc/nettbrett.

4 Diskusjon/Padlet

Padlet
Free, Free to try, Paid

Felles gjennomgang på digital tavle, hvor elevene viser hverandre hvilke kilder de har tatt vare på (vi lager en Padlet). Og hvilke erfaringer de har gjort seg ved bruk av programmet Delicious Kan vi bruke denne kunnskapen til noe annet en Delicious?

 

Student Instructions

Vi oppsummerer hvilke kilder vi har tatt vare på, dette gjøres ved at vi noterer ned på Padleten.