Lesson Plan

Globalisering

Lese, oppsummere, gjere oppgave
Nina I.
Classroom teacher
Norway High School
Norway, United States
Show More
My Grades 8, 9, 10, 11, 12
My Subjects Math, Science, Social Studies, Arts, World Languages, English Language Learning, Health & Wellness
Objectives

Students will be able to... "definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering" (LK06). 

Subjects
Social Studies
Grades 11
All Notes
Teacher Notes
Student Notes

1 Utforske tema hjemme

Elevene har læringsplattformen Fronter. Her får de hver uke presentert kompetansemål, læringsmål, vurderingsformer, vurderingskriterier, hjemmelekse og arbeidsmåter på skolen.

Det blir her lagt ut linken til tekstene, og de kan velge å også lytte til dem ved å trykke  "Lytt til teksten". 

Student Instructions

Tekst som står på Fronter sammen med linken: Les denne teksten. Du kan velge å også lytte til den ved å trykke på "Lytt til teksten". Gjør det samme med de tre påfølgende sidene (til og med teksten "Negative konsekvenser av globalisering").

2 Informasjon om timen, læringsmål etc

Activity: Presenting

2 min.:

Lærer informerer om timen, mål og vurdering

3 Vekke interesse

15 min.:

Lærer har en tom Padlet-side synlig for alle elevene whiteboardet. Elevene skriver her, via egne PCer, inn punkt som er viktige i forhold til globalisering. Deretter snakker lærer om hvert punkt, og former åpne reflekterende spørsmål som vekker interesse og engasjement.

 

 

4 Arbeid i par

Activity: Debating

15. min:

Elevene går sammen i par og diskuterer/argumenterer. Den ene skal innta et positivt standpunkt til globaliseringen, den andre et negativt standpunkt.

5 Individuelle oppgaver

10 min.: Elevene gjør individuelle interaktive oppgaver. Oppgavene er lagt inn i Fronter, elevene får umiddelbart svar og lærer kan se resultatene.

6 Avsluttning

Activity: Broadcasting

3 min.:

Lærer oppsummerer kort emnet globalisering, knytter det opp mot læringsmålet og informerer om videre arbeid med temaet.