Lesson Plan

Excel

Lær å bruke excel
Gunn Evy H.
Classroom teacher
Byfjord skole
Show More
My Grades 5
My Subjects English Language Arts
Objectives

Elevene skal kunne de grunnleggende operasjonene i excel.

Subjects
Math
Grades 5
All Notes
Teacher Notes
Student Notes

1 Youtubeclip

YouTube
Free, Paid

Ser filmen sammen med elevene. Stopper for å forklare underveis.

Student Instructions

Se filmen.

2 Jobb med IKT for elever. Website

Activity: Other — ?

Elevene jobber på hver sin pc med oppgavene. Alle må ha på headset. 

Student Instructions

Følg instruksene. 

3 Jobb i excel-ark

Activity: Creating

Jeg har laget et excel-ark med ulike oppgaver.

Elevene samarbeider to og to. 

Student Instructions

Gjør oppgavene. Samarbeid.